Kategoria: Aktualności pl

13 lutego 2020
Aktualności pl

Animacja i spot dotyczące Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia spotu i animacji. Z filmów dowiemy się: ile poziomów ma Europejska Rama Kwalifikacji a ile Polska Rama Kwalifikacji; jak odnosimy poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, gdzie umieszczane są znaki graficzne informujące o poziomach ramy kwalifikacji, jakie inne Państwa mają ramy kwalifikacji. Animacja i spot powstały dzięki współfinansowaniu ze […]

17 stycznia 2020
Aktualności pl

Publikacja „Ramy kwalifikacji, ECTS, ECVET dla uczenia się przez całe życie”

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją poświęconą wykorzystaniu Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji oraz europejskiego systemu transferu i akumulacji osiągnięć ECTS, a także europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET w kontekście uczenia się przez całe życie. Zgodnie z Zaleceniem Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2017 r. (2017/C 189/03) celem […]

1 grudnia 2017
Aktualności pl

Zintegrowany System Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

Edukacja to nie tylko szkoły i uczelnie. Pracując i realizując różne pasje, przez całe życie zdobywamy nową wiedzę i umiejętności. W życiu zawodowym coraz ważniejsze staje się ich potwierdzanie poprzez wiarygodne dyplomy i certyfikaty. Dlatego od roku wdrażamy Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). Zintegrowany System Kwalifikacji obejmie także wiele certyfikatów i dyplomów nadawanych poza oświatą i […]

20 stycznia 2017
Aktualności pl

Rok z systemem kwalifikacji – konferencja z udziałem wiceminister edukacji

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wczoraj wzięła udział w konferencji podsumowującej pierwszy rok wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękowała wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w ciągu minionego roku w pracę na rzecz przygotowania funkcjonowania systemu. – Stworzono bardzo szeroką platformę współpracy, która przyczyni się do harmonijnego funkcjonowania systemu. Jestem przekonana, […]