17 stycznia 2020

Publikacja „Ramy kwalifikacji, ECTS, ECVET dla uczenia się przez całe życie”

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją poświęconą wykorzystaniu Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji oraz europejskiego systemu transferu i akumulacji osiągnięć ECTS, a także europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET w kontekście uczenia się przez całe życie.

Zgodnie z Zaleceniem Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2017 r. (2017/C 189/03) celem działalności punktów koordynacyjnych w państwach członkowskich jest rozpowszechnianie wiedzy na temat Europejskiej Ramy Kwalifikacji i krajowych ram kwalifikacji oraz promowanie powiązań między systemami gromadzenia i przenoszenia osiągnięć a krajowymi ramami kwalifikacji. Liczymy, że niniejsza publikacja przyczyni się do realizacji tych celów.

Publikacja powstała dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Załączniki

MEN Publikacja DRUK
MEN Publikacja DRUK
Data: 2020-01-17, rozmiar: 2 MB