13 lutego 2020

Animacja i spot dotyczące Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia spotu i animacji.
Z filmów dowiemy się:
  • ile poziomów ma Europejska Rama Kwalifikacji a ile Polska Rama Kwalifikacji;
  • jak odnosimy poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji,
  • gdzie umieszczane są znaki graficzne informujące o poziomach ramy kwalifikacji,
  • jakie inne Państwa mają ramy kwalifikacji.
Animacja i spot powstały dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.