Egzaminy eksternistyczne

Egzaminy eksternistyczne przeprowadzane są przez okręgowe komisje egzaminacyjne.  Przystępując do egzaminów eksternistycznych można potwierdzić:

– poziom wiedzy ogólnej/ wykształcenia,

– umiejętności /kwalifikacje zawodowe

i uzyskać odpowiedni dokument.

Egzaminy eksternistyczne potwierdzające wiedzę ogólną

Potwierdzanie wiedzy ogólnej możliwe jest z zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego:

Więcej informacji https://www.cke.edu.pl/egzamin-eksternistyczny/

Egzaminy eksternistyczne potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Warunki wstępne: zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych:

”Do egzaminu eksternistycznego zawodowego dopuszcza się osobę, która:

1) ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz

2) co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.”

Egzamin przeprowadzany jest na takich samych zasadach jak egzamin zawodowy dla absolwentów szkół i kwalifikacyjnych kursów zawodowych https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/