Egzaminy eksternistyczne

Egzaminy eksternistyczne

Informacje dotyczące egzaminów eksternistycznych znaleźć można na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Informacje dotyczące egzaminów eksternistycznych z zakresu:

– szkoły podstawowej https://www.cke.gov.pl/egzamin-eksternistyczny/szkola-podstawowa/

– liceum ogólnokształcącego https://www.cke.gov.pl/egzamin-eksternistyczny/liceum-ogolnoksztalcace/

– branżowej szkoły I stopnia https://cke.gov.pl/egzamin-eksternistyczny/branzowa-szkola-i-stopnia/

 

Szczegółowych informacji o egzaminie eksternistycznym zawodowym udzielają Wydział Egzaminów Zawodowych w CKE oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.