Doradztwo zawodowe

Dla dzieci i młodzieży:

http://doradztwo.ore.edu.pl – strona Ośrodka Rozwoju Edukacji

http://ohp.pl/ – strona Ochotniczych Hufców Pracy

http://dokariery.pl/ – Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży

Dla dorosłych

http://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-zawodowe

http://zielonalinia.gov.pl/  – strona Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia

Dla doradców zawodowych

http://euroguidance.eu/ – europejska strona Sieci Eurodoradztwo

http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/ – polska strona Sieci Eurodoradztwo (konferencje, szkolenia, publikacje realizowane w ramach projektu Eurodoradztwo Polska)