Contacto

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 252
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl