Польская структура квалификаций (PRK) и Европейская структура квалификаций (ERK)

Польська структура кваліфікацій (PRK) є системою кваліфікацій, що присвоюються фахівцям у Польщі. У PRK є 8 рівнів. Кожен рівень описується за допомогою загальних характеристик області та ступеня складності знання, професійних умінь і громадських компетенцій, потрібних на даному рівні. PRK враховує типові характеристики для кваліфікацій, одержуваних у процесі загальної, професійної та вищої освіти. Польська структура кваліфікацій дозволяє встановлювати відповідності між кваліфікаціями польських фахівців і рівнями кваліфікацій Європейської структури кваліфікацій (EQF), а через неї — відповідності з кваліфікаціями в інших країнах членах ЄС.

Більше інформації про Польську структуру кваліфікації: http://www.kwalifikacje.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji

У Польщі розрізняють повні та часткові кваліфікації.

Повні кваліфікації:

на рівні I Польської структури кваліфікацій підтверджуються:

 • свідоцтвом про закінчення шестирічної базової школи,
 • свідоцтвом про закінчення музичної школи I ступеня,
 • свідоцтвом про закінчення шестирічної загальноосвітньої музичної школи I ступеня;

на рівні II Польської структури кваліфікацій підтверджуються:

 • свідоцтвом про закінчення гімназії,
 • свідоцтвом про закінчення восьмирічної базової школи;
 • свідоцтвом підмайстри, що видається після закінчення загальної професійної школи або галузевої професійної школи I ступеня та складання іспитів за фахом з переліку, що міститься у статті 3 пункті 3b закону від 22 березня 1989 р. про ремесла;

на рівні IV* Польської структури кваліфікацій підтверджуються:

 • дипломом, що підтверджує професійну кваліфікацію:
 1. після закінчення технікуму або середнього спеціального навчального закладу або при виконанні умов, про які йдеться у статті 10 пункті 3.2d закону від 7 вересня 1991 р. про систему освіти, або
 2. після закінчення галузевої школи II ступеня або при виконанні умов, про які йдеться у статті 10 пункті 3.2c закону від 7 вересня 1991 р. про систему освіти — а також після складання іспитів, що підтверджують кваліфікацію у цій професії,
 • дипломом про закінчення художньої школи, що підтверджує отримання професійного звання,
 • атестатом зрілості;

на рівні V Польської структури кваліфікацій підтверджуються:

 • дипломом про закінчення педагогічного коледжу,
 • дипломом про закінчення педагогічного коледжу іноземних мов,
 • дипломом про закінчення коледжу співробітників громадських служб;

на рівні VI Польської структури кваліфікацій підтверджуються:

 • дипломом про закінчення університетської програми I ступеня;

на рівні VII Польської структури кваліфікацій підтверджуються:

 • дипломом про закінчення університетської програми II ступеня або дипломом про закінчення єдиної магістратури;

на рівні VII Польської структури кваліфікацій підтверджуються:

 • докторським дипломом.

* Відступи від професійних кваліфікацій рівнів III і IV містяться у розпорядженні Міністра народної освіти з питань класифікації професій, одержуваних у рамках системи професійної освіти

Часткові кваліфікації:

 • кваліфікації, що виділяються у рамках окремих професій із загальних кваліфікацій професійної освіти;
 • кваліфікації, що підтверджуються дипломами магістра, а також ті кваліфікації підмайстри, які не вказані в законі про ZSK у ст. 8;ƒ
 • кваліфікації, що присвоюються після завершення післядипломного навчання;ƒ
 • кваліфікації, що присвоюються після закінчення навчання іншого виду, що проводиться навчальними закладами, науковими інститутами Польської академії наук та науково-дослідними інститутами;ƒ
 • врегульовані кваліфікації — кваліфікації, визначені у спеціальних положеннях, що присвоюються згідно з правилами, що містяться в цих положеннях, за винятком кваліфікацій, що присвоюються в школах і ВНЗ;
 • ринкові кваліфікації — неврегульовані законодавчо і присвоюються на основі свободи здійснення господарської діяльності.

Европейская структура квалификаций (ERK)

«Рекомендации совета Европы от 22 мая 2017 г. относительно Европейской структуры квалификаций для обучения на протяжении всей жизни, отменяющие Рекомендации Европейского Парламента и Совета Европы от 23 апреля 2008 г. относительно Европейской структуры квалификаций для обучения на протяжении всей жизни» формулируют общую структуру соотнесения квалификаций в странах ЕС. Эта структура представляет собой инструмент перевода, благодаря которому квалификации, присваиваемые сотрудникам и специалистам в одних европейских странах, становятся читабельными и понятными в других странах. Её главные цели: способствовать мобильности граждан между странами и облегчить им обучение на протяжении всей жизни.

Европейская структура квалификаций представляет собой инструмент, помогающий коммуникации и сравнению систем квалификаций в странах Европы. Восемь европейских уровней для соотнесения с ними национальных систем описаны в терминах образования: знания, умений и компетенций. Благодаря этой структуре национальные системы квалификаций и национальные структуры квалификаций (по англ. NQF) соотносятся со структурой других европейских стран при помощи уровней ERK. Учащиеся, выпускники, организаторы образования, работодатели могут благодаря ней лучше понимать и сравнивать квалификации, получаемые в разных странах в разных системах обучения.

Полный текст рекомендаций https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/pl.pdf