Визнання професійної кваліфікації

Принципи визнання професійних кваліфікацій, отриманих на території країн членів Європейського Союзу (включаючи ЄЕЗ і Швейцарії) для прийому на роботу в іншій державі члені ЄС регулюється директивою 2005/36/WE Європейського Парламенту та Ради Європи від 7 вересня 2005 року про визнання професійних кваліфікацій (Журнал законів UE L 255 від 30.09.2005, стор. 22, з подальшими змінами), введеною в польське законодавство законом від 22 грудня 2015 року про принципи визнання професійних кваліфікацій, отриманих в державах членах Європейського Союзу (Журнал законів від 2016 року, поз. 65) і через доповнення деяких законів, що відносяться до конкретних професій.

Для регульованих професій, кваліфікації, отримані в іншій країні ЄС, вимагають офіційного визнання. Це визнання виконують відповідні органи приймаючої країни. Умовою визнання професійних кваліфікацій є володіння правом виконувати відповідну професійну роботу в країні їх отримання.

Для нерегульованих професій найм на роботу працівника, який здобув кваліфікацію в іншій країні ЄС, залежить від роботодавця.

Детальна інформація про принципи визнання професійних кваліфікацій знаходиться на веб-сторінці центру підтримки з питань, пов’язаних з директивою 2005/36 / WE, за наступною адресою: https://www.gov.pl/web/nauka/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych-1

англійська версія:  http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-professional-qualifications-directive-2005-36-ec/

База даних регульованих професій

Європейська база даних регульованих професій Європейської комісії містить інформацію про регульовані професії в конкретних країнах ЄС. Посилання на базу даних: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/

Регульовані професії в Польщі:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=23&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top