В Європейському Союзі

Можливості навчання та отримання кваліфікації в Європі – портал PLOTEUS

https://ec.europa.eu/ploteus/pl/home

https://ec.europa.eu/ploteus/en

Інформація про курси, навчання, кваліфікації і зокрема про:

  1. можливості навчання в країнах ЄС,
  2. ERK і національні структури кваліфікацій,
  3. перевірку результатів неформального і внеформального навчання – розвиток способів підтвердження умінь, що дозволяють отримання кваліфікацій,
  4. організації в країнах ЄС, які надають інформацію в області можливостей навчання,
  5. навчання за кордоном,
  6. програму Erasmus + та інші,
  7. визнання дипломів і кваліфікації в країнах ЄС.

Трудова мобільність в Європі – портал EURES

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

https://ec.europa.eu/esco/portal/home – сторінка європейської класифікації умінь / компетенцій, кваліфікацій і професій (ESCO) – інструмент підтримки мобільності в ЄС.