Інформація для роботодавців

На документах, які видаються в Польщі, може міститися графічний символ PRK, що відповідає повній або частковій кваліфікації. Володіння повною кваліфікацією означає, що особа має відповідний рівень загальної освіти, а в разі дипломів, що підтверджують професійну кваліфікацію – відповідний рівень загальної освіти плюс необхідні для даної спеціальності професійні вміння. А володіння частковою кваліфікацією характеризує виключно наявність професійних умінь.

За наявності національного або закордонного документа, що підтверджує кваліфікацію, в якому є інформація про рівень цієї кваліфікації згідно з національною структурою кваліфікацій цієї держави ЄС або Європейською структурою кваліфікацій, можна легше оцінити, наскільки кандидат відповідає конкретній посаді. Важливо підкреслити, що згідно з принципами системи, що спирається на структури кваліфікацій, рівні кваліфікацій пов’язані також з оцінкою здатності людей, що мають відповідні кваліфікації, здійснювати самостійні дії і брати на себе відповідальність за них.