Підтвердження результатів здобуття вищої освіти

Прийом до вищих навчальних закладів відбувається в ході організованого набору на підставі ст. 169 закону від 27 липня 2005 – Закон про вищу школу. Однак стаття 170g цього закону допускає ще одну можливість стати студентом: в результаті підтвердження навчальним закладом факту попереднього навчання. Дана процедура була введена в законодавство про вищу освіту для того, щоб піти назустріч потребам навчання протягом усього життя і полегшити дорослим людям з професійним досвідом доступ до вищої освіти (тобто навчання першого ступеня, навчання другого ступеня або єдиного магістерського навчання).

Особа, яка поступила у навчальний заклад на підставі підтвердження попереднього навчання, зможе відвідувати меншу кількість занять. Це дозволить скоротити час або інтенсивність навчання.

У особи, яка претендує на вступ до навчального закладу на підставі статті 170g, підлягають перевірці результати її попереднього навчання, а саме запас знань, умінь і громадських компетенцій.

Закон визначає вимоги до осіб, які бажають стати студентами:

  • атестат зрілості і не менше 5 років професійного досвіду в разі вступу на навчання першого ступеня або єдину магістратуру,
  • звання бакалавра (інженера або інше рівнозначне) і не менше 3 років професійного досвіду після завершення навчання першого ступеня в разі вступу на навчання другого ступеня,
  • звання магістра (або інше рівнозначне) і не менше 2 років професійного досвіду після завершення навчання другого ступеня або єдиної магістратури в разі вступу на навчання першого або другого ступеня або єдину магістратуру за новою спеціальністю.

При цьому навчальний заклад виконує формальний процес перевірки результатів попереднього навчання у такої особи. Таку перевірку виконують спеціально створені для цієї мети комісії, які перевіряють вміння, компетенції та знання, а не тільки подані документи. Перевірка здійснюється відповідно до програми навчання для обраного напрямку, рівня і профілю навчання. Комісія за результатами перевірки визначає, які результати навчання даної особи відповідають програмі навчання і чи можна за цими результатами допустити її до певних занять, а також групи таких занять разом з приписаними до них пунктами ECTS. При цьому також визначається з якого семестру / курсу особа почне заняття.

Потрібно підкреслити, що підтверджувати відповідність результатів навчання обраному напрямку, рівню і профілю освіти має право базова організаційна одиниця навчального закладу, яка має позитивну оцінку на даному напрямку, рівні та профілі освіти, а в разі відсутності оцінювання підрозділів на цьому напрямку – базова організаційна одиниця, що має право присуджувати науковий ступінь доктора в тій області, до якої належить цей напрямок навчання (ст. 170е зазначеного вище закону). У результаті підтвердження результатів навчання можна нарахувати не більше 50% пунктів ECTS для освітньої програми обраного напрямку, рівня і профілю навчання.

Умови навчання студентів, прийнятих в результаті підтвердження результатів навчання, навчальні заклади зобов’язані визначати в регламенті навчання з урахуванням індивідуального плану навчання і наукової опіки (§ 1 пункт 9 розпорядження Міністра науки і вищої освіти від 25 вересня 2014 року щодо умов, яким повинні відповідати регламенти навчання в навчальних закладах).

Навчальний заклад не має права створювати «скорочені» програми навчання для осіб, прийнятих в результаті підтвердження результатів навчання, або створювати окремі групи студентів, які навчаються за окремими програмами. Особи, що поступили у навчальний заклад на підставі підтвердження попереднього навчання, повинні бути включені в загальний навчальний процес.

Процедури підтвердження результатів навчання не поширюються на напрями навчання, для яких були визначені стандарти навчання (ст. 170е п. 3 закону).