Європейська структура кваліфікацій (ERK)

«Рекомендації Ради Європи від 22 травня 2017 року щодо Європейської структури кваліфікацій для навчання протягом усього життя, що скасовують Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи від 23 квітня 2008 року щодо Європейської структури кваліфікацій для навчання протягом усього життя» формулюють загальну структуру співвіднесення кваліфікацій в країнах ЄС. Ця структура є інструментом перекладу, завдяки якому кваліфікації, що присвоюються співробітникам і фахівцям в одних європейських країнах, стають читабельними і зрозумілими в інших країнах. Її головні цілі: сприяти мобільності громадян між країнами і полегшити їм навчання протягом усього життя.

Європейська структура кваліфікацій є інструментом, що допомагає комунікації і порівняно систем кваліфікацій в країнах Європи. Вісім європейських рівнів для співвіднесення з ними національних систем описані в термінах освіти: знання, умінь і компетенцій. Завдяки цій структурі національні системи кваліфікацій та національні структури кваліфікацій (по англ. NQF) співвідносяться із структурою інших європейських країн за допомогою рівнів ERK. Учні, випускники, організатори освіти, роботодавці можуть завдяки ній краще розуміти і порівнювати кваліфікації, одержувані в різних країнах в різних системах навчання.

Повний текст рекомендацій https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/pl.pdf