Uwierzytelnianie polskich dyplomów i świadectw

W systemie oświaty: jeżeli świadectwo lub dyplom wydane zostało przez okręgową komisję egzaminacyjną uwierzytelnienia dokonuje się w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Jeżeli natomiast świadectwo lub dyplom wydane zostały przez szkołę uwierzytelnienia dokonuje kurator oświaty.

Więcej informacji :https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiana-przepisow-dotyczacych-uwierzytelniania-i-wydawania-apostille-swiadectw-indeksow-aneksow-dyplomow-i-zaswiadczen-do-obrotu-prawnego-z-zagranica-2

W szkolnictwie wyższym:

Informacje można znaleźć na stronach:

https://nawa.gov.pl/apostille-i-legalizacja

https://nawa.gov.pl/en/apostille-and-legalization