Uwierzytelnianie polskich dyplomów i świadectw

W systemie oświaty: jeżeli świadectwo lub dyplom wydane zostało przez okręgową komisję egzaminacyjną uwierzytelnienia dokonuje się w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Jeżeli natomiast świadectwo lub dyplom wydane zostały przez szkołę uwierzytelnienia dokonuje kurator oświaty.

Więcej informacji https://men.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa/legalizacja-polskich-swiadectw

W szkolnictwie wyższym:

Informacje można znaleźć na stronach

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/uwierzytelnianie-dyplomow oraz http://www.nauka.gov.pl/en/authentication-legalization-of-polish-diplomas-and-certificates/